Planowany skonsolidowany wynik brutto (po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych) wynosi 8 mln zł, podała spółka.

Ponadto zysk ze sprzedaży ma wynieść 18 mln zł (wobec 0 mln zł w 2014 r.), EBITDA 16 mln zł (bez zmian r/r), podano również.

"Prognoza oparta jest na założeniu wzrostu sprzedaży w głównych obszarach działalności grupy:
- na rynku detalicznym w Polsce wzrost sprzedaży o 10% poprzez własną sieć drogerii Dayli Plus przy równoczesnej poprawie marży na sprzedaży o 1 pkt proc.
- na rynku hurtowym - wzrost sprzedaży o 8%
- rozwój sprzedaży poprzez sklep internetowy - osiągnięcie około 10% udziału w sprzedaży grupy" - czytamy w komunikacie.

W prognozie przyjęto również założenie przejęcia kontroli nad spółką prawa luksemburskiego Meng Drogerie+ S.à r.l. w drugiej połowie roku i objęcie jej konsolidacją najpóźniej od IV kw. 2015 roku. Zakładany udział przychodów Meng Drogerie w całości przychodów - około 12%, wskazano również.

"Prognoza opracowana została przy założeniu uzyskania dodatkowego finansowania na rozwój sieci sprzedaży w Polsce i w Luksemburgu" - podkreślono jednocześnie.

Kerdos Group to spółka holdingowa, skupiona na sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów kosmetycznych i higienicznych poprzez sieć drogerii, w tym za granicą. Jest operatorem sieci Dayli w Polsce oraz Meng w Luksemburgu.