Rynki wschodzące

Rynki wschodzące

źródło: ShutterStock

W marcu prognozowano, że będzie on miał poziom 4 procent. Przyszłoroczny światowy wzrost gospodarczy jest szacowany na 3,8 procent, czyli o pół punktu procentowego mniej, niż przewidywany wcześniej 4,3 procent.

Według OECD, organizacji zrzeszająca 34 kraje o wysoko rozwiniętej gospodarce, mocny dolar i ostra zima spowodowały przejściowe zahamowanie wzrostu gospodarczego USA w pierwszym kwartale tego roku. To przyczyniło się do obniżenia światowych wskaźników. OECD przewiduje jednak, że w ciągu roku amerykańska gospodarka powinna odzyskać prędkość wzrostu ze względu na rosnące zatrudnienie oraz spadające ceny ropy, które zwiększą siłę nabywczą. OECD ocenia też, że światowa gospodarka bardzo powoli odżywa po kryzysie ekonomicznym, który rozpoczął się w 2008 roku.

>>> Czytaj też: Oligarchowie wyniszczają ukraińską gospodarkę. Pomoc z Zachodu tuczy tylko władze

Polska z lepszą prognozą

- Wzrost gospodarczy Polski wyniesie 3,5 proc. w 2015 r., zaś w kolejnym roku sięgnie 3,7 proc., prognozuje Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W listopadzie Organizacja prognozowała dla Polski wzrost na poziomie odpowiednio: 3,0 proc. w tym i 3,5 proc. w przyszłym roku.

"Oczekujemy, że wzrost produkcji, wspierany przez umacniającą się konsumpcję prywatną, będzie trwał, osiągając 3,7 proc. w 2016 r. Rynek pracy odnotuje dalszą poprawę, a eksport skorzysta z poprawy w handlu międzynarodowym i z szybszego wzrostu w strefie euro" - czytamy w raporcie "OECD Economic Outlook".

OECD spodziewa się także "stopniowego odbicia" w zakresie cen konsumenckich. W tym roku spodziewa się deflacji na poziomie 0,5 proc., w a kolejnym roku - inflacji w wysokości 1,3 proc..

"Polityka pieniężna powinna wciąż stanowić wsparcie, zakłada się, że bank centralny nie zacznie podnosić stóp przed końcówką 2016 r. Lekko restrykcyjne nastawienie w polityce fiskalnej jest zasadniczo słuszne" - czytamy dalej w raporcie.

OECD zwraca uwagę, że pomimo ogromnej poprawy w ostatnich 25 latach i solidnego wzrostu inwestycji w 2014 r., udział inwestycji prywatnych w PKB jest wciąż niższy niż w krajach sąsiednich z podobnym dochodem per capita.

Według Organizacji, deficyt fiskalny Polski wyniesie 2,7 proc. PKB w tym roku i 2,4 proc. PKB w roku przyszłym.

Stopa bezrobocia prognozowana jest na poziomie 7,8 proc. w 2015 r. i 7,4 proc. w 2016 r.

IAR/ISBnews