"Jednocześnie we wniosku emitent wskazał, aby zmiana oprocentowania kuponu odsetkowego nastąpiła w dniu 11 czerwca, a wznowienie notowań obligacji nastąpiło niezwłocznie po zmianie ich oprocentowania" - czytamy w komunikacie.

Zgromadzenie obligatariuszy uchwaliło zmianę warunków emisji obligacji serii INT0918.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - InPost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.