Indata Software ma opublikować cenę maksymalną w ofercie publicznej akcji serii H do 24 czerwca. Celem przeprowadzenia publicznej oferty akcji serii H jest pozyskanie środków finansowych na przeprowadzenie akwizycji podmiotów z branży IT w Polsce i za granicą, rozwój bezpośredniej działalności na rynkach Europy Zachodniej oraz rozszerzenie zasobów i kompetencji spółki w obszarze rozwiązań IT.

Na początku marca Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Indata Software sporządzony w związku z zamiarem przeprowadzenia oferty publicznej do 26 mln akcji serii H o wartości nominalnej 0,1 zł każda.

Grupa Indata Software jest holdingiem spółek informatycznych z wieloletnim doświadczeniem w branży IT. Indata Software jest czołowym dostawcą systemów informatycznych w Polsce. Prowadzi głównie działalność związaną z realizacją dedykowanych rozwiązań informatycznych (usługi software house) dla przedsiębiorstw, jak również implementacją autorskich narzędzi informatycznych na zlecenia klientów. Jej działalność obejmuje także usługi outsourcingu IT, hostingu i usług z obszaru marketingu interaktywnego. Spółka w 2015 roku przeszła na GPW z NewConnect.