"Wartość dywidendy na akcję za rok 2014 jest 2-krotnie wyższa od wartości dywidendy za rok 2013. Dywidendą objętych jest 33 310 963 akcji" - czytamy w komunikacie. 

Dzień dywidendy ustalony został na 12 czerwca, a termin wypłaty dywidendy na 26 czerwca, podano również.

Spółka tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzą 3 podmioty bezpośrednio zależne. Grupa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), wideomarketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych).