Zarząd spółki zarekomendował ustalenie następujących terminów:

a) dnia dywidendy (tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok 2014) – na dzień podjęcia uchwały przez zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy o podziale zysku, zgodnie z art. 348 § 2 KSH,

b) dnia wypłaty dywidendy – 28 września 2015 r., czytamy w projektach uchwał.

Zarząd proponuje także przeznaczenie pozostałej kwoty, w wysokości 8,997 mln zł na kapitał zapasowy.

Medicalgorithmics odnotowało 14,53 mln zł jednostkowego zysku netto w 2014 r. wobec 10,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Medicalgorithmics S.A. to obecna na rynku od 2005 roku innowacyjna spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych, właściciel i wytwórca najnowocześniejszego w skali światowej systemu do analizy pracy serca - PocketECG. Spółka działa na największych i najbardziej perspektywicznych rynkach - w Stanach Zjednoczonych i Azji, dostarcza rozwiązania dla najbardziej prestiżowych ośrodków w Polsce i USA. W lutym 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od listopada 2011 r.