Tymczasem spora część krajów kartelu, w tym wiodąca prym Arabia Saudyjska, wydaje się być zadowolona z takiego poziomu cen ropy naftowej. Kraje Bliskiego Wschodu, nie dość że nie ograniczały produkcji ropy, to jeszcze zwiększały wydobycie, starając się utrzymać swój udział w rynku.

Oficjalny limit produkcji ropy naftowej w OPEC, wynoszący 30 mln baryłek ropy dziennie, już od paru lat był fikcją. W pierwszych miesiącach bieżącego roku był on przekraczany notorycznie o ponad 1 mln baryłek dziennie (w maju średnia dzienna produkcja ropy w kartelu wynosiła 31,2 mln baryłek). Dlatego właśnie po piątkowym spotkaniu krajów OPEC nie spodziewano się obniżenia limitu – oczekiwano jego utrzymania na niezmienionym poziomie lub nawet jego zwiększenia.

Ostatecznie kraje OPEC utrzymały dotychczasowy limit, co poskutkowało wzrostem cen ropy naftowej na globalnym rynku. Cena ropy WTI wzrosła w piątek o 1,7%, zbliżając się tym samym do poziomu 59 USD za baryłkę. Dzisiaj rano notowania tego surowca utrzymują się blisko wczorajszych maksimów.

MIEDŹ

Import miedzi do Chin w maju jest najniższy od lutego.

Dzisiaj nad ranem pojawiły się informacje dotyczące majowego handlu zagranicznego Chin. Spadek eksportu nie był tak duży jak się obawiano, jednak import po raz kolejny rozczarował, zniżkując o 17,6% w ujęciu rdr.

Spadek dotyczył m.in. importu miedzi do Chin. W maju wyniósł on 360 tysięcy ton, co oznacza spadek o ponad 16% w relacji do kwietnia (430 tys. ton). Majowy import był także o 5,3% mniejszy od wielkości z maja ubiegłego roku. Ogólnie w pierwszych 5 miesiącach tego roku import miedzi do Chin spadł o 12,5% rdr i wyniósł 1,9 mln ton.

Drugi kwartał to na ogół okres sezonowego wzrostu popytu na miedź w Chinach, wynikającego ze zwiększonej produkcji m.in. miedzianych drutów w fabrykach. Traderzy zaznaczają jednak, że w bieżącym roku sezonowy popyt był słabszy niż w roku ubiegłym, co jest kolejnym potwierdzeniem spowolnienia w chińskiej gospodarce.

A tymczasem notowania miedzi w USA spadają systematycznie już od 3 tygodni. Obecnie cena tego surowca znajduje się tuż poniżej poziomu 2,70 USD za funt. Najbliższym istotnym technicznym wsparciem jest rejon 2,67-2,68 USD za funt.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajduje się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.