PHN 

Akcjonariusze Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) zdecydują o przeznaczeniu 60,66 mln zł na dywidendę za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 1,3 zł na akcję, wynika z projektów walnego zwołanego na 30 czerwca br. "Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia, że: 1. zysk spółki za rok 2014 w kwocie 120 813 141,13 zł zostanie:
- w kwocie 60 664 307,60 zł przeznaczony na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki,
- w kwocie 60 148 833,53 zł przeznaczony na kapitał zapasowy.
2. kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,3 zł." - czytamy w projektach.

Robyg 

Spółka zależna w 100% od Robyg zawarła przedwstępną warunkową umowę nabycia nieruchomości o powierzchni około 2,2 ha położonej w Warszawie w dzielnicy Bemowo za 19,98 mln zł, podał Robyg. "Spółka zależna z grupy kapitałowej spółki, w której spółka posiada 100% akcji w kapitale zakładowym, zawarła przedwstępną warunkową umowę nabycia nieruchomości o powierzchni około 2,2 ha położonej w Warszawie w dzielnicy Bemowo, pod warunkiem otrzymania przez kupującego do dnia 29.07.2015 roku ostatecznej decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych zezwalającej na nabycie przez kupującego w.w. nieruchomości albo decyzji, że zgoda taka nie jest wymagana." - głosi komunikat.

Exillon  

Średnie dzienne wydobycie Exillon Energy wyniosło 16 105 baryłek ropy w maju, podała spółka. Średnie dzienne wydobycie spółki Exillon TP w maju wynosiło 3 412 baryłek, zaś w przypadku Exillon WS - 12 693 baryłek, poinformowano w komunikacie. Największe dzienne wydobycie w ub. miesiącu wynosiło 16 847 baryłek.

Petrolinvest, Alterco, Cash Flow, Mewa, MSX Resources, PBO Anioła 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek: Petrolinvest, Alterco, Cash Flow, Mewa, MSX Resources oraz PBO Anioła w upadłości likwidacyjnej z powodu nieprzekazania raportów rocznych lub kwartalnych, podała KNF.>>>>  

Izo-Blok 

Izo-Blok otrzymała od firmy Jaguar Land Rover Limited zamówienie na dostawy części samochodowych z tworzywa EPP o wartości 4,95 mln euro (20,58 mln zł), podała spółka. "Zamówienie dotyczy dostawy części samochodowych z tworzywa EPP. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia został określony na dzień 13 lutego 2017 r." - głosi komunikat. 

FFiL Śnieżka 

Akcjonariusze Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka (FFiL Śnieżka) zdecydowali o przeznaczeniu 39,12 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co daje wypłatę 3,1 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

Rada nadzorcza FFiL Śnieżka powołała zarząd na kolejną, VII kadencję w niezmienionym składzie, z Piotrem Mikrutem jako prezesem zarządu, podała spółka. Ponadto RN powołała Witolda Waśko na członka zarządu – dyrektora ds. ekonomicznych i Joannę Wróbel-Lipa na członka zarządu – dyrektora ds. handlowych, czytamy w komunikacie. Piotr Mikrut zajmuje stanowisko prezesa zarządu od 30 marca 2004 roku.

GTC  

W wezwaniu na akcje Globe Trade Center (GTC) ogłoszonym przez LSREF III GTC Investments B.V. akcjonariusze złożyli zapisy na sprzedaż 79 898 397 akcji spółki, więcej niż minimalna liczba akcji będąca warunkiem przeprowadzenia transakcji, podała spółka.  

Kerdos Group  

Akcjonariusze Kerdos Group zdecydowali o emisji do 5,328 mln akcji serii J bez prawa poboru, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. >>>>  

Tele-Polska Holding 

Akcjonariusze Tele-Polska Holding zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto w wysokości 3,24 mln zł w całości na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego.

PKM Duda

Polski Koncern Mięsny Duda ocenia, że cena zaproponowana przez Cedrob w wezwaniu na akcje PKM Duda odzwierciedla wartość godziwą spółki w przeliczeniu na jedną akcję, podała spółka. >>>>  

Podkarpacki Bank Spółdzielczy

Podkarpacki Bank Spółdzielczy wprowadzi 26,23 tys. obligacji serii PBS0325 o łącznej wartości nominalnej ok. 2,6 mln zł do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst w środę, 10 czerwca, podała giełda.

Mikrokasa 

Mikrokasa wprowadzi dzisiaj do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 1 720 obligacji serii L2 o łącznej wartości nominalnej 1,72 mln zł, podała spółka. W odrębnym komunikacie Mikrokasa podała, że dokonała przydziału 1,5 tys. obligacji serii N o wartości 1,5 mln zł.   

Verbicom 

Grupa Verbicom uważa, że przeniesienie jej notowań na GPW z NewConnect mogłoby mieć miejsce w przyszłym roku, poinformował prezes Bolesław Zając. Nie wyklucza emisji na rozwój, także poprzez przejęcia. >>>>   

Pioneer Pekao TFI

Sprzedaż netto funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao wyniosła 18 mln zł w maju, a brutto było to prawie 420 mln zł, podała spółka.>>>>   

Cenospheres Trade&Engineering 

Cenospheres Trade&Engineering (CTE) zadebiutuje 9 czerwca na rynku NewConnect, podała spółka. >>>>   

GTC 

Centrum Światowida - spółka zależna Globe Trade Centre (GTC) - otrzymała ostateczne pozwolenie na budowę Galerii Północnej w Warszawie, podała spółka.>>>>  

PZ Cormay  

PZ Cormay wyraziło ustaliło cenę emisyjną akcji serii K na 1,5 zł za akcję, podała spółka. >>>>  

Serinus 

KUB-Gas - spółka zależna od Serinus Energy - otrzymał koncesję na działalność poszukiwawczo-wydobywczą na bloku Zachodnie Olgowskoje w obwodzie charkowskim na Ukrainie, podał Serinus.>>>>  

JHM Development 

JHM Development zawarł z Getin Noble Bankiem umowę kredytu inwestycyjnego do kwoty 30 mln zł na częściowe finansowanie kosztów brutto realizacji II etapu inwestycji Osiedle Królewskie w Rumi, podała spółka. "Cel kredytowania: częściowe finansowanie kosztów brutto realizacji II etapu inwestycji 'Osiedle Królewskie' polegającej na budowie budynku składającego się z 232 lokali mieszkalnych o powierzchni 11 626,4 m2 PUM, 5 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 178,2 m2 oraz 128 miejsc postojowych w hali garażowej, na nieruchomości położonej w Rumi przy ul. Dębogórskiej" - czytamy w komunikacie.

Arteria 

Jeden z akcjonariuszy Arterii - Allianz FIO reprezentowany przez TFI Allianz Polska, posiadający 5,52% w udziałach i głosach, wnioskuje o uzupełnienie porządku obrad walnego, zwołanego na 25 czerwca o punkt dotyczący wypłaty dywidendy wysokości 25% zysku netto grupy za 2014 r., podała spółka. >>>>  

Rovese 

Rada nadzorcza Rovese powołała dziś zarząd w niezmienionym składzie, z Ireneuszem Kazimierskim jako prezesem, na wspólną trzyletnią kadencję, podała spółka. W skład zarządu oprócz prezesa powołani zostali: Piotr Mrowiec jako wiceprezes, Krzysztof Rosłaniec jako wiceprezes i Michał Romański. "Ww. powołania wejdą w życie wraz z zatwierdzeniem przez zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki sprawozdań finansowych za 2014 rok, tj. ostatni rok kadencji zarządu i wygaśnięciem mandatów jego członków, które zostało zwołane na dzień 25 czerwca 2015 roku" – czytamy w komunikacie.

 Integer.pl  

Warszawa, 08.06.2015 (ISBnews) - Zarząd BondSpot postanowił zawiesić - na wniosek spółki - obrót obligacjami na okaziciela serii INT0918 wyemitowanych przez Integer.pl w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst w okresie od 9 do 11 czerwca 2015 roku, podała spółka.