"Sprzedaż netto wyniosła 18 mln zł, co wynika z wyższego niż zwykle poziomu odkupień będących konsekwencją dużej zmienności na rynkach. W obszarze zainteresowań klientów coraz większego znaczenia nabierają subfundusze z udziałem akcji. W efekcie liderem sprzedaży netto został Pioneer Alternatywny – Globalnego Dochodu, który w maju pozyskał blisko 40 mln zł nowych środków, a od debiutu – 13 marca br. ponad 90 mln zł' - czytamy  w komunikacie.

Na drugim miejscu pod kątem sprzedaży netto uplasował się Pioneer Pieniężny Plus z kwotą 30 mln zł. Trzecie miejsce wypracował subfundusz Pioneer Gotówkowy, który zebrał blisko 24 mln zł nowych środków.

W maju, podobnie jak w kwietniu trwał napływ środków do funduszy z udziałem akcji. Pioneer Strategii Globalnej pozyskał prawie 16,5 mln zł nowych środków, a Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego – blisko 14 mln zł.

"Wzmożone zainteresowanie funduszami z udziałem akcji to efekt m.in. bardzo dobrych wyników inwestycyjnych tych funduszy w perspektywie ostatnich lat. Uważni inwestorzy, którzy analizują wyniki inwestycyjne zauważą fakt, że głównie długoterminowe oszczędzanie przynosi zamierzone efekty inwestycyjne. Zwrot z inwestycji na przełomie ostatnich 5 lat w przypadku wybranych funduszy mógł wynieść nawet 100%" - powiedział prezes Pioneer Pekao TFI Krzysztof Lewandowski, cytowany w komunikacie.

Na koniec maja 2015 roku aktywa funduszy i subfunduszy Pioneer wyniosły 18,2 mld zł.

Pioneer Pekao TFI jest najstarszym i największym pod względem liczby klientów TFI w Polsce.