Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej wynosi +4%. W ujęciu kwartalnym wynik spadł o 3 pkt proc., natomiast w ujęciu rocznym nie zmienił się, podano w komunikacie. ManpowerGroup stwierdza, że pracodawcy w Polsce są "umiarkowanie optymistyczni" co do planów zwiększania zatrudnienia w najbliższych trzech miesiącach.

"Stopa bezrobocia w Polsce wciąż maleje, a obserwowana na rynku pracy sytuacja jest stabilna i umiarkowanie optymistyczna. Po przedwakacyjnym wzroście zapotrzebowania na pracowników możemy spodziewać się, że w III kwartale popyt na nich nieco zmaleje. Jest to jednak spowodowane sezonowością rynku pracy i nie powinno stanowić powodów do obaw. Nasz kraj jest wciąż jednym z najszybciej rozwijających się rynków, a potrzeba powiększania zespołów będzie się utrzymywać na stabilnym poziomie, dotycząc zarówno osób na stanowiskach specjalistycznych, jak i wykwalifikowanych pracowników fizycznych" - powiedziała dyrektor generalna ManpowerGroup w Polsce Iwona Janas, cytowana w komunikacie.

Transport, handel i przemysł zatrudnią

W III kwartale 2015 r. w 6 z 10 badanych sektorach prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Największy optymizm odnotowano w sektorze "transport/ logistyka/ komunikacja", które uzyskało wynik +14% i "handel detaliczny i hurtowy" (+11%). Wysokie prognozy netto zatrudnienia uzyskano również dla branż "budownictwo" i "produkcja przemysłowa" (+8%). Umiarkowany optymizm zaobserwowano w sektorze "finanse/ ubezpieczenia/ nieruchomości/ usługi" (+6%) oraz "instytucje sektora publicznego" (+3%).

Ujemną prognozę netto zatrudnienia odnotowano dla trzech sektorów. Dla sektora "energetyka/ gazownictwo/ wodociągi" wynosi ona -6%. Prognozy netto zatrudnienia dla branż "kopalnie/ przemysł wydobywczy" oraz "restauracje" wynoszą odpowiednio -4% i -1%. Dla branży "rolnictwo/ leśnictwo/ rybołówstwo" prognoza wynosi 0%.

Większy zatrudni

Najwięcej nowych miejsc pracy przybywa w dużych przedsiębiorstwach, które częściej dokonują nowych inwestycji i przeznaczają na nie większe nakłady. Równocześnie z racji dużej konkurencyjności i konieczności dostosowywania się pracodawców do sytuacji bieżącej, wzrasta zainteresowanie przedsiębiorców elastycznymi rozwiązaniami dla rynku pracy. Pod względem zapotrzebowania na pracę tymczasową, Polska jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się krajów w Europie" - podsumowała Janas.

W badaniu ManpowerGroup wzięło udział blisko 59 tysięcy pracodawców z 42 krajów. Raport dla III kwartału 2015 r. został opracowany na podstawie wywiadów indywidualnych przeprowadzonych pomiędzy 15 a 28 kwietnia 2015 r. Kwartalny badanie Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia przeprowadzane jest od II kwartału 2008 r.