Kruk 

Kruk dokonał przydziału dwóch serii obligacji w ramach prowadzonych emisji prywatnej Z1 i publicznej W1 o wartościach nominalnych odpowiednio 100 mln zł oraz 13,4 mln zł, poinformowała spółka. 

Duon 

Grupa Duon wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Spółka podała, że rozważa dokonanie emisji drugiej serii obligacji w 2016 r. lub w pierwszej połowie 2017 r. Zarząd dokonał przydziału wszystkich oferowanych 30 000 obligacji serii A. "Środki pozyskane w wyniku emisji obligacji zostaną przeznaczone na dalszy rozwój Grupy, przede wszystkim w obszarze sprzedaży gazu i energii elektrycznej na zasadach TPA w segmencie obrotu oraz rozwoju sprzedaży LNG w segmencie infrastruktury" - czytamy w komunikacie.

Zobacz też rekomendacje   

PCC Exol  

Akcjonariusze PCC Exol zdecydowali o przeznaczeniu 1,72 mln zł z zysku netto za 2014 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,01 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

Bioton  

Rada nadzorcza Biotonu powołała ponownie Sławomira Ziegerta na stanowisko prezesa, a Adam Wilczęgę na wiceprezesa spółki na kolejną kadencję, podał Bioton. >>>>   

MSX Resources  

Sąd ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego dla MSX Resources w związku ze złożonym przez spółkę w maju br. wnioskiem o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej, podała spółka.>>>>  

Cube.ITG  

Cube.ITG zawarł umowę, na podstawie której spółka Mizarus objęła 754 800 jego akcji, wyemitowanych w ramach przejęcia ITMED, podał Cube.ITG. >>>>   

Cube.ITG wykonał opcję call I na zakup 98 udziałów Itmed za łączną cenę 8,2 mln zł oraz opcji call II, na zakup 34 udziałów Itmed za 3,7 mln zł. Oznacza to przejęcie 66% udziałów w tej spółce oraz pośrednio Data Techno Park, podał Cube.ITG. >>>>

JSW  

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) i JSW Koks złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy, podał Urząd. >>>>  

Izo-Blok  

Izo-Blok zrewidował prognozy wyników finansowych na rok obrotowy 2014/2015 kończący się 30 kwietnia 2015 r. Według nowej prognozy zysk netto wyniesie 11,22 mln zł wobec 8,69 mln zł oczekiwanych wcześniej, a EBITDA - odpowiednio: 11,73 mln zł wobec 12,04 mln zł, podała spółka. >>>>  

PKP, PKP Energetyka  

Po tym, jak wczoraj zakończył się etap nadsyłania ofert wiążących na zakup spółki PKP Energetyka, PKP S.A. rozpoczęła analizę otrzymanych ofert wiążących, podała spółka. PKP S.A. podtrzymuje plan zakończenia sprzedaży w tym roku. Nazw oferentów nie ujawniono.>>>>  

Global City 

Global City Holdings (GCH) ogłosiła ofertę skupu 20 769 368 akcji własnych po 47,7 zł za akcję, podała spółka. Sprzedaż akcji w wezwaniu zadeklarowały fundusze posiadające 26,6% akcji GCH. >>>>  

GTC  

Globe Trade Center (GTC) liczy, że udostępni Galerię Północną na warszawskiej Białołęce w I połowie 2017 roku, poinformował dyrektor generalny GTC Piotr Kroenke. Wartość obiektu szacowana jest na 160 mln euro. >>>>  

Inter Cars   

Akcjonariusze Inter Cars zdecydowali o przeznaczeniu 10,06 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,71 zł na akcję, podała spółka. >>>>   

Perma-Fix Medical  

Perma-Fix Medical - podmiot zależny spółki giełdowej Perma-Fix Environmental Services, Inc., notowanej na rynku Nasdaq - zakończyła pierwszą serię testów w kierunku komercyjnego przeskalowania procesu produkcji Technetium-99m (Tc-99m) z wykorzystaniem Molibdenu-99 (Mo-99), poinformował członek rady nadzorczej spółki dr. Louis F. Centofanti.   "Testy potwierdziły, że innowacyjna żywica, odkryta przez spółkę jest odporna na duże dawki promieniowania radiacyjnego o wartości 2 kiurów i może uwalniać Tc-99m w ilościach komercyjnych. Spółce udało się również zweryfikować niektóre z najpopularniejszych zestawów, używanych do obrazowania narządów wewnętrznych" - czytamy w komunikacie.

ZCh Police  

Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) powołała zarząd VII wspólnej, trzyletniej kadencji w niezmienionym składzie, z Krzysztofem Jałosińskim jako prezesem, podała spółka. >>>>  

CD Projekt 

Przez pierwsze dwa tygodnie sprzedaży gracze kupili 4 mln kopii Wiedźmina 3: Dziki Gon. Trzyletnie nakłady na produkcję tytułu zwróciły się już w dniu premiery.>>>> 

Neuca  

Neuca nabyła 70% udziałów spółki Mediporta, której podstawowym przedmiotem działalności jest rozwój i dostarczanie oprogramowania i usług dla placówek medycznych, podała Neuca.>>>>  

Echo Investment 

Echo Investment szacuje koszt budowy Galerii Echo Katowice na ok. 240 mln zł, poinformował dyrektor działu centrów handlowych Echo Marcin Materny. >>>>  

Torpol  

Akcjonariusze Torpolu zdecydowali o przeznaczeniu 11,29 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,5 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

Best 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy Best dotyczący realizowanego przez spółkę programu emisji obligacji. Na podstawie dokumentu Best może przeprowadzić publiczne oferty obligacji o łącznej wartości nominalnej do 150 mln zł, podała spółka. Zatwierdzony prospekt dotyczy publicznego programu emisji obligacji uruchomionego przez Best w 2014 r. o maksymalnej łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł. W ramach tego programu spółka przeprowadziła dotychczas cztery publiczne oferty obligacji (serii K1, K2, K3 i K4) o łącznej wartości nominalnej 150 mln zł.

Grupa Żywiec 

Akcjonariusze Grupy Żywiec postanowili, że łączna wysokość dywidendy za rok obrotowy 2014 wynosi 25 zł na jedną akcję, wynika z uchwał walnego. >>>>  

Pekabex 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Pekabex, sporządzony w związku z planowaną publiczną ofertą akcji oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. >>>>   

Work Service 

Exact Systems, spółka zależna Work Service, podpisała dokument "term sheet", dotyczący czynności związanych z przeprowadzeniem transakcji akwizycyjnej, polegającej na nabyciu 100% istniejących udziałów polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uzyskaniu uprawnienia do nabycia 100% istniejących udziałów belgijskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz uzyskaniu uprawnienia do nabycia 100% istniejących udziałów niemieckiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, działających w branży outsourcingu i specjalizujących się w kontroli jakości dla przemysłu motoryzacyjnego, podał Work Service. >>>>