Obecna prognoza przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi to 80,48 mln zł.

"Z uwagi na odchylenie w nowej prognozie parametru zysk netto od poprzedniego prognozowanego o więcej niż 10% jego wartości, zarząd podjął decyzję o niezwłocznym przekazaniu do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym zaistniałego faktu" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z prospektem emisyjnym spółki, prognoza wyników finansowych wynosiła: przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w wysokości: 77,55 mln zł, EBITDA w wysokości 12,04 mln zł, zysk netto w kwocie 8,69 mln zł.

"Prognoza została opracowana z uwzględnieniem poziomu sprzedaży, struktury kosztów oraz przychodów w oparciu o szacunkowe dane dotyczące ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Podstawową przyczyną zwiększenia wyników są wyższe od planowanych przychody ze sprzedaży oraz dodatnie różnice kursowe powstałe z corocznej wyceny finansowych transakcji terminowych typu forward zawartych w celu zabezpieczenia" - czytamy także.

Izo-Blok jest producentem kształtek z polipropylenu spienionego. Z produkcją na poziomie 1,7 tys. ton wyrobów rocznie Izo-Blok jest trzecim największym podmiotem tego typu w Europie. Kontrahentami Izo-Bloku są głównie firmy związane z przemysłem samochodowym (generują 90% przychodów), logistyką oraz opakowaniami ochronnymi. Spółka zadebiutowała na GPW w kwietniu 2015 r.