"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę o podziale zysku za rok obrotowy 2014, zgodnie z którą zysk wypracowany w roku 2014 zostanie podzielony w taki sposób, że z wypracowanego w roku 2014 zysku netto w kwocie 95 668 808,71 zł tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom 10 059 351,00 zł, tj. 0,71 zł na jedną akcję, zaś pozostała część zysku w kwocie 85 609 457,71 zł przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy" – czytamy w komunikacie.

ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 30 czerwca, a termin wypłaty dywidendy na 14 lipca 2015 r. Dywidendą objętych jest wszystkie 14.168.100 akcji Inter Cars, podano także.

Inter Cars odnotował 177,70 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 147,84 mln zł zysku rok wcześniej.  W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 95,67 mln zł wobec 145,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Inter Cars S.A. to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r.