„Planowana oferta będzie obejmować zarówno akcje nowej emisji, jak i sprzedaż części istniejących akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy spółki. Szczegóły oferty zostaną zaprezentowane w dniu publikacji prospektu emisyjnego" – czytamy w komunikacie.

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego pełni w procesie funkcję oferującego, globalnego koordynatora i prowadzącego księgę popytu, natomiast Dom Inwestycyjny Investors pełni rolę krajowego współmenadżera oferty.

W 2014 r. przychody grupy Pekabex wyniosły ponad 328 mln zł, wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) sięgnął niemal 24 mln zł, a zysk netto prawie 16 mln zł.

Większościowym akcjonariuszem spółki jest Maciej Grabski, który pośrednio kontroluje ponad 64% akcji. Wśród pozostałych akcjonariuszy są m.in. menedżerowie Grupy Pekabex.

Grupa Pekabex jest wiodącym polskim producentem prefabrykatów żelbetowych i sprężonych, które są wykorzystywane w wielu obszarach budownictwa, m.in. do budowy hal produkcyjnych i magazynowych, budynków biurowych, galerii handlowych, dworców, parkingów, mostów i wiaduktów, tuneli, a także w budownictwie mieszkaniowym. Pod względem mocy produkcyjnych oraz osiąganych przychodów, Grupa Pekabex jest liderem na krajowym rynku. Produkty grupy sprzedawane są głównie w Polsce, a także w Skandynawii i Niemczech. W Niemczech grupa prowadzi ponadto działalność usługową.

Grupa Pekabex systematycznie zwiększa moce produkcyjne, zarówno poprzez rozbudowę i modernizację posiadanych zakładów, jak i przejęcia. Obecnie posiada trzy fabryki zlokalizowane w Poznaniu, Bielsku-Białej i Gdańsku.

Poza działalnością produkcyjną, jako jeden z nielicznych podmiotów w branży, grupa Pekabex oferuje także usługi związane z kompleksową realizacją kontraktu m.in. doradztwem technicznym, projektowaniem i montażem elementów prefabrykowanych. Grupa oferuje klientom szeroki zakres usług uzupełniających, łącznie z oddaniem obiektów „pod klucz".