"Zarząd wnioskuje, aby zwyczajne walne zgromadzenie (...) utworzyło kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy oraz aby zysk netto za 2014 r. w wysokości 272 942 404,07 zł podzielić w następujący sposób:

- kwotę 102 040 770,00 zł, czyli 37,5% zysku netto, przeznaczyć na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy.

- pozostałą kwotę, tj.: 170 901 634,07 zł, czyli 62,5% zysku netto, przeznaczyć na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.

Wcześniej zarząd rekomendował przeznaczenie ponad 102 mln zł bezpośrednio na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Jak tłumaczy spółka, zmiana decyzji wynika z coraz trudniejszej sytuacji rynkowej, związanej z dalszą znaczną presją cenową wynikającą z nadpodaży węgla na rynku polskim i agresywną polityką cenową ze strony dotowanej przez rząd Kompanii Węglowej. Skutkiem powyższych czynników jest zagrożenie ograniczania wolumenów sprzedaży do odbiorców spółki w 2015 r. i w dalszej perspektywie czasowej, czytamy także.

"Zdecydowaliśmy się zaproponować naszym akcjonariuszom przeznaczenie 37,5% zysku netto za rok 2014 na 'kapitał rezerwowy, z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy', zamiast bezpośredniego przeznaczania tej kwoty na dywidendę. Oceniamy, że zapewni to niezbędny poziom gotówki w spółce, w celu zapewnienia stabilności i wiarygodności finansowej. Jednocześnie, w przypadku pozytywnych zmian sytuacji rynkowej i odpowiedniego poziomu zakontraktowania spółki na lata kolejne, takie rozwiązanie pozwoli na wypłatę jeszcze w tym roku zaliczki na dywidendę za rok obrotowy 2015 (uwzględniającej środki z kapitału rezerwowego)" - powiedział prezes LW Bogdanka Zbigniew Stopa, cytowany w odrębnym komunikacie. 

>>>> Czytaj też: Polska musi opierać energetykę na węglu. Mamy za dużo "czarnego złota"

Po zapoznaniu się z treścią wniosku zarządu do walnego zgromadzenia dotyczącego podziału zysku netto za 2014 r., rada nadzorcza spółki nie podjęła uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania przedmiotowego wniosku, podała również spółka. 

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2014 podejmie walne zgromadzenie zwołane na 18 czerwca 2015 roku. LW Bogdanka - notowana na GPW i wchodząca w skład indeksu największych spółek WIG20 - miała na koniec 2014 r. 16,6% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,9% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. 

>>>> Czytaj też:  LW Bogdanka interweniuje w UOKiK ws. w jej opinii niedozwolonych praktyk KW