"Analogicznie, do poziomu 'BBB' obniżony został rating obligacji emitowanych przez mFinance France (spółkę zależną od mBanku) w ramach programu emisji euroobligacji. Rating krótkoterminowy mBanku pozostał na niezmienionym poziomie 'A2'" - czytamy w komunikacie.

Zmiana ratingu długoterminowego Commerzbanku i w konsekwencji mBanku przez agencję S&P wynika z weryfikacji oceny potencjalnej możliwości uzyskania wsparcia dla Commerzbanku ze strony władz niemieckich (w związku z implementacją dyrektywy BRRD) oraz z implementacji kryteriów określających dodatkową zdolność do absorpcji strat (ALAC). Perspektywa ratingu długookresowego mBanku jest stabilna, podała również spółka.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 117,98 mld zł na koniec 2014 r.