"PJW Holdings Limited oraz Bank Zachodni WBK jako podmiot pośredniczący w przeprowadzeniu publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki W Investments ogłoszonego w dniu 28 maja 2015 roku przez wzywającego dokonał zmiany ceny, po której nabywane będą akcje spółki objęte zapisami w odpowiedzi na wezwanie z kwoty 6,75 zł za jedną akcję do kwoty 6,87 zł za każdą akcję spółki objętą wezwaniem" - czytamy w komunikacie. 

Wcześniej spółka informowała, że w następstwie realizacji wezwania wzywający zamierza osiągnąć (razem z posiadanymi już akcjami spółki) do 14 462 424 akcji reprezentujących 66% kapitału zakładowego spółki, uprawniających do 14 462 424 głosów na jej walnych zgromadzeniach. Aktualnie wzywający pozostaje właścicielem 14 460 100 akcji spółki reprezentujących 65,99% kapitału zakładowego spółki. Dodatkowo wzywający zapewnił, iż jego zamiarem jest utrzymanie akcji spółki w obrocie na rynku regulowanym GPW w Warszawie. 

"Zdaniem zarządu spółki nabycie przez wzywającego akcji spółki będących przedmiotem wezwania w niewielkim stopniu zmieni stosunki własnościowe w spółce i nie spowoduje modyfikacji dotychczasowej polityki inwestycyjnej prowadzonej przez wzywającego względem spółki" - czytamy w stanowisku zarządu W Investments w sprawie wezwania ogłoszonego przez PJW Holdings Limited.

W Investments jest regionalnym holdingiem finansowym. W skład grupy wchodzi m.in. Dom Maklerski WISA, W Financials, Euroknowlegde Group Limited. Spółka jest też współzałożycielem i współzarządzającym funduszem WI EEC Ventures. To pierwszy polski fundusz specjalizujący się wyłącznie w sektorze EEC (Energy Environment Cleantech), a wspierany również przez Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK).