"Nabywany pakiet obejmuje około 3 100 wierzytelności, głównie nieregularnych kredytów detalicznych. Wierzytelności te trafią do funduszu Best II NSFIZ, w 100% kontrolowanego przez Best" - czytamy w komunikacie.

Zakup portfela wierzytelności od Banku BPH to kolejna transakcja Grupy Best w ostatnich dniach. Na początku czerwca fundusz Best I NSFIZ za 45 mln zł kupił od Sygma Banku portfel o wartości nominalnej około 290 mln zł. 

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best S.A. jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.