Ponadto walne zgromadzenie akcjonariuszy z dnia 2 czerwca 2015 r. przegłosowało uchwałę zatwierdzającą powołanie dwóch nowych członków rady nadzorczej: dr Gary'ego Kugler'a oraz mecenas Ewę Szlachetkę.

"Miło nam oznajmić powołanie do zarządu i rady nadzorczej spółki osób posiadających bogate doświadczenie i liczne sukcesy w dotychczasowej pracy zawodowej na rynku energetyki jądrowej. Powołania nastąpiły w ważnym punkcie zwrotnym rozwoju naszej technologii pozyskiwania Technetium-99 (Tc-99m), izotopu używanego w większości zabiegów obrazowania narządów wewnętrznych" – powiedział Centofanti, cytowany w komunikacie.

Steve Belcher pełnił wcześniej funkcję członka rady doradczej spółki. Ma za sobą ponad 19 lat doświadczenia na rynku energetyki jądrowej. John Climaco jest członkiem rady dyrektorów Perma-Fix Environmental Services oraz rady dyrektorów Digirad Corporation. Pełnił także funkcje w innych firmach zajmujących się nowoczesną diagnostyką medyczną.

"Steve Belcher i John Climaco, jako członkowie rady doradczej Perma-Fix Medical odegrali znaczącą rolę w procesie przyśpieszenia komercyjnego wdrożenia procesu technologicznego poprzez osiągnięcie znaczących kamieni milowych i pozyskanie ważnych partnerów strategicznych z łańcucha dostaw Tc-99m. Ponadto Steve Belcher i John Climaco wnoszą doświadczenie zdobyte zarówno we współpracy z dystrybutorami, partnerami strategicznymi, jak i klientami" – dodał Centofanti.

Gary Kugler pełni funkcję członka rady dyrektorów Perma-Fix Environmental Services. Zajmował również stanowisko przewodniczącego rady dyrektorów organizacji zajmującej się zarządzaniem odpadami nuklearnymi - Nuclear Waste Management Organization. Ewa Szlachetka jest partnerem w kancelarii Wierzbowski Eversheds, gdzie kieruje zespołem fuzji i przejęć.

Perma-Fix Medical, Inc. z siedzibą w Atlancie, stan Georgia, USA, jest podmiotem zależnym spółki giełdowej Perma-Fix Environmental Services, notowanej na rynku Nasdaq. Spółka powstała w celu opracowania nowej technologii pozyskiwania Technetium-99 (Tc-99m), najczęściej używanego do celów medycznych izotopu na całym świecie, uzyskania zatwierdzenia Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków oraz innych formalnych pozwoleń, oraz komercjalizacji tej technologii.