Rezolucja jest podsumowaniem debaty plenarnej, w której uczestniczył szef węgierskiego rządu. Europosłowie potępili wypowiedzi Orbana o możliwości przywrócenia kary śmierci na Węgrzech. Podkreślili, że na przywódcach państw i szefach rządów spoczywa obowiązek "dawania dobrego przykładu."

Europarlament nie szczędzi też słów krytyki wobec sposobu przeprowadzenia przez węgierski rząd konsultacji społecznych, dotyczących migracji. Postawione w ankiecie pytania są - zdaniem posłów - mylące i tendencyjne. Sugerują bezpośredni związek między migrantami i zagrożeniem.

Dlatego parlament wezwał Komisję do "natychmiastowego rozpoczęcia procesu szczegółowego monitorowania stanu demokracji, rządów prawa na Węgrzech. Przed końcem września Komisja powinna przedstawić sprawozdanie w tej sprawie. 

>>> Czytaj też: "Europejski sen" okazał się mrzonką. Europa Środkowa pozbywa się złudzeń