Eksperci agencji zwracają uwagę, że opóźnianie przez Grecję spłaty zadłużenia wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) wskazuje, że grecki rząd za ważniejsze uznaje bronienie systemu emerytur i innych wydatków krajowych niż wywiązywanie się ze swoich zobowiązań dłużnych.

Standard & Poor's ostrzega, że jeśli Grecja nie osiągnie porozumienia ze swoimi wierzycielami to grozi jej niewypłacalność.

>>> Czytaj też: Jaki wpływ na strefę euro może mieć opuszczenie jej przez Grecję?