"Umowa rozwiązująca wchodzi w życie w dniu podpisania ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2012 r." - podała spółka. 

"Jednocześnie, współpraca między Orange Polska i platformą satelitarną "nc+", m.in. w zakresie dostarczania treści telewizyjnych dla klientów Orange Polska, będzie kontynuowana na podstawie odrębnych porozumień oraz umów między Orange Polska i ITI Neovision (jednostką zarządzającą platformą satelitarną nc+), które zostały zawarte w wyniku realizacji postanowień umowy ramowej" - czytamy w komunikacie.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to wiodący dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP), a także świadczy usługi telefonii komórkowej, w tym usługi trzeciej generacji w standardzie UMTS oraz usługi oparte na technologii CDMA.

TVN to zintegrowana grupa medialna, działająca w ramach trzech głównych segmentów biznesowych: nadawanie i produkcja telewizyjna oraz cyfrowa płatna telewizja satelitarna. Nadaje jedenaście kanałów telewizyjnych, m.in. TVN, TVN7, TVN24, TVN Turbo i TVN Style.