CDRL 

Maj okazał się, kolejnym z rzędu, miesiącem, w którym CDRL zwiększał przychody. Sprzedaż produktów spółki w polskich sklepach wzrosła o 17% rok do roku do 10,91 mln zł. W ub. miesiącu CDRL uruchomiono też nową wersję sklepu internetowego coccodrillo.eu, podała spółka.>>>>  

TVN, Orange Polska 

TVN podpisał z Orange Polska umowę o rozwiązaniu długoterminowej ramowej umowy o współpracy dotyczącej wzajemnego oferowania produktów i usług oraz współtworzenia nowych ofert i usług, podał TVN. >>>>  

Midas, Aero2 

Aero2, z grupy Midasa, złożyło w Polkomtelu kolejne zamówienie na usługi transmisji typu SITE o wartości 253 mln zł w 5-letnim okresie świadczenia usług, podał Midas. >>>>  

BOŚ Bank

Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 rok, wynika z uchwał walnego.>>>> 

Mikrokasa 

Mikrokasa wyemituje w ramach I programu emisji obligacji1-3 tys. sztuk dwuletnich obligacji na okaziciela serii L3 o jednostkowej wartości nominalnej 1 000,00 zł, podała spółka. "Środki pozyskane w wyniku przeprowadzania emisji obligacji zostaną przeznaczone na rozwój głównej działalności emitenta poprzez zintensyfikowanie akcji pożyczkowej" - czytamy w komunikacie.

Pozbud T&R 

Akcjonariusze Pozbud T&R zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy zysku za 2014 r., wynika z uchwał walnego. >>>>  

Capital Service 

Obligacje Capital Service o łącznej wartości nominalnej 2,88 mln zł zadebiutują w piątek na rynku Catalyst, podała spółka. >>>>   

ZUE 

ZUE podpisało z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) umowę na modernizację linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów - Zielona Góra - Rzepin - Dolna Odra oraz przebudowę układu torowego, peronowego i wiaduktu w stacji Zielona Góra za 19,6 mln zł netto, podała spółka. Termin realizacji umowy to marzec 2016 roku. >>>>  

Fenghua 

Fenghua SoleTech miało ok. 100 mln euro przychodów i ok. 27 mln zł wyniku EBIT w 2014 r. wg wstępnych, nieaudytowanych danych, podała spółka. Zarząd oczekiwał przychodów na poziomie 95-100 mln euro i marży EBIT pomiędzy 28-29% za cały rok. >>>>  

Braster 

Sąd zarejestrował podwyższenie kapitału spółki Braster, co oznacza, że jej akcje dotychczas notowane na NewConnect oraz akcje z nowej emisji mogą jeszcze w tym miesiącu zadebiutować na rynku głównym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, podała spółka. >>>>   

Altus TFI 

Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Altus TFI oraz aktywów w ramach usługi asset management wyniosła 8 525,70 mln zł na koniec maja, tj. o 5,73% (tj. o 461,87 mln zł) więcej niż miesiąc wcześniej, podała spółka.>>>>  

TelForceOne 

Zarząd TelForceOne zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 819,6 tys. zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

GLG Pharma

GLG Pharma, LLC - amerykańska firma biotechnologiczna rozwijająca terapie onkologiczne - planuje wprowadzenie swojej polskiej spółki-córki na NewConnect przez odwrócone przejęcie w tym roku, poinformował jej prezes Richard Gabriel. >>>>  

PCC Rokita 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny PCC Rokita w związku z ofertą publiczną obligacji, podała Komisja. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym, w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji (…) w ramach III programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 000 000 zł" - czytamy w komunikacie.

Orbis  

Akcjonariusze Orbisu zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 69,11 mln zł, tj. 1,50 zł na akcję z zysku za 2014 rok, wynika z uchwał walnego. >>>>