"Zwyczajne walne zgromadzenie (...) po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu w sprawie podziału zysku spółki za 2014 rok, ocenionym pozytywnie przez radę nadzorczą, postanawia zysk netto w kwocie 11.358.913,05 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.

Pozbud T&R specjalizuje się w produkcji okien, drzwi, jak również w świadczeniu kompleksowych usług budowlanych. W 2013 r. grupa poszerzyła działalność o produkcję litych podłóg drewnianych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.