"Zarząd Giełdy postanawia określić dzień 12 czerwca 2015 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 2 880 obligacji na okaziciela serii A spółki Capital Service S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł każda" - czytamy w komunikacie.

Capital Service udziela pożyczek poprzez oddziały KredytOK, które rozmieszczone są w kilkudziesięciu miastach na terenie całej Polski oraz przez internet.