"Cieszymy się z podpisania umowy na realizację kolejnego projektu z zakresu infrastruktury kolejowej, który potwierdza naszą skuteczność w pozyskiwaniu nowych zleceń. Aktywnie poszukujemy kolejnych zadań zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą, we wszystkich segmentach naszej działalności" - powiedział prezes Wiesław Nowak, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że w ostatnim czasie oferty spółki projektowej okazały się najkorzystniejsze w dwóch przetargach dotyczących usług projektowych: na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER), wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego" oraz na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie dla projektu "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie".

"Wartość tych projektów to odpowiednio 1,8 mln zł oraz 11,6 mln zł, co oznacza, że w przypadku przyznania nam tych zleceń znacząco wzmocnią one portfel zamówień projektowych grupy" - podsumował.

W ramach modernizacji stacji Zielona Góra będzie przeprowadzony m.in. remont kilku torów oraz trzech peronów. Zlikwidowana zostanie część toru nr 3 oraz zostanie wybudowany nowy peron 1a. Dzięki dostosowaniu urządzeń automatyki kolejowej zostanie umożliwiony wjazd i wyjazd pociągów na i z toru nr 8. Wyremontowaniu zostanie poddany także wiadukt nad ul. Batorego oraz przejście pod torami. Przetarg zakłada także budowę wind osobowych oraz systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. W ramach zadania zostaną także wykonane prace remontowe torów nr 1, 2, 6 i 8 z przesunięciem rozjazdu i elektryfikacją torów nr 6 i 8, jak również remont przejazdu kolejowego, podano również.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obejmującą m.in. roboty ziemne i budowę podtorza, systemy odwadniające oraz obiekty inżynierskie i kubaturowe, w tym stacje. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 644 mln zł w 2014 r.