• Aluminium: 1701,50 (wobec 1727,00)
  • Stop aluminium: 1760,00 (wobec 1775,00)
  • Miedź: 5906,00 (wobec 6045,50)
  • Molibden: 16300,00 (wobec 16800,00)
  • Kęs stalowy: 150,00 (wobec: 150,00)
  • Nikiel: 13465,00 (wobec 13575,00)
  • Cyna: 15100,00 (wobec 15350,00)
  • Cynk: 2124,00 (wobec 2168,50)

Ceny w transakcjach spot na amerykańskiej giełdzie towarowej COMEX (na zamknięciu notowań):

  • Złoto: 1179,90 USD za uncję (spadek o 0,52% wobec notowań z poprzedniego dnia roboczego).