Gremi Media 

Akcje wydawcy "Rzeczpospolitej" i Parkietu" będzie można kupić na GPW 1 lipca br., zapowiada większościowy akcjonariusz Gremi Media Grzegorz Hajdarowicz. >>>>  

Medicalgorithmics   

Zarząd Medicalgorithmics zmienił proponowany akcjonariuszom dzień dywidendy na 7 lipca z rekomendowanego wcześniej 30 czerwca, tj. dnia, na który zaplanowano zwyczajne walne zgromadzenie, podała spółka. >>>>   

Remedis 

Remedis wyemitował obligacje serii EY1 o wartości 1,3 mln zł z terminem wykupu 9 grudnia 2016 r., poinformowała spółka. "10 czerwca 2015 r. objęta została emisja obligacji serii EY1 spółki Remedis. Celem emisji obligacji jest finansowanie transakcji z podmiotami leczniczymi. Rodzaj emitowanych obligacji: imienne, z kuponem odsetkowym o zmiennym oprocentowaniu" - czytamy w komunikacie.

Zobacz też rekomendacje dla spółek giełdowych   

Qumak 

Rada nadzorcza Qumak powołała zarząd VII kadencji z Pawłem Jagusiem ponownie jako prezesem, podała spółka. >>>>  

Elzab  

Obligacje spółki Elzab o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł zadebiutują w poniedziałek na rynku Catalyst, podała giełda. >>>>  

PCC Rokita 

PCC Rokita przeprowadzi co najmniej 2 emisje obligacji w ramach III programu emisji obligacji o łącznej wartości 200 mln zł, wynika z prospektu emisyjnego. "Obligacje będą emitowane w kolejnych seriach. Liczba obligacji oferowanych w poszczególnych seriach zostanie określona w uchwałach zarządu w sprawie emisji poszczególnych serii obligacji i przedstawiona każdorazowo w ostatecznych warunkach emisji. Program obejmował będzie co najmniej dwie emisje dokonywane w odstępie nie dłuższym niż 12 miesięcy"- czytamy w prospekcie. W ramach programu oferowanych będzie nie więcej niż 2 mln obligacji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 100 zł każda. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wynosić będzie nie więcej niż 200 mln zł. 

PCC Rokita wyemituje 200 tys. niezabezpieczonych obligacji serii CA o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł w ramach III programu emisji obligacji, podała spółka."Obligacje serii CA oprocentowane będą w stałej wysokości 5% w stosunku rocznym. Okresy odsetkowe będą wynosiły 3 miesiące" – czytamy w komunikacie. Spółka wykupi obligacje w terminie 5 lat od dnia ich przydziału. Będzie mieć jednak prawo wcześniejszego ich wykupu.

Integer.pl

InPost zamierza w najbliższych latach wykorzystać swoje wypracowane przewagi konkurencyjne m.in. do budowy pozycji największego operatora na rynku dostaw dla e-commerce, podała spółka. Jednym z celów strategicznych jest uzyskanie do końca 2017 r. udziału działalności kurierskiej pod logotypem InPost w polskim rynku na poziomie ok. 10%. >>>>  

Erbud  

Erbud podpisał porozumienie z Politechniką Warszawską, które zakłada wykorzystanie potencjału naukowego i bazy badawczej uczelni, a także wieloletniego praktycznego doświadczenia spółki Erbud we współpracy naukowo-dydaktycznej, podała spółka. >>>>  

Atal  

Atal sprzedał 171 mieszkań, a 153 zostały objęte rezerwacją w maju, podała spółka. "W minionym miesiącu br. nabywców znalazło 171 mieszkań, a 153 zostały objęte rezerwacją. Od początku roku klienci zakupili już 641 mieszkań w inwestycjach Atal w całej Polsce. W ciągu pięciu miesięcy 2015 roku, spółka sprzedała o 169 lokali więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku oraz o 269 więcej niż w rekordowym pod względem sprzedaży 2013 roku" - czytamy w komunikacie.

Atal zadebiutuje na rynku głównym warszawskiej giełdy w poniedziałek, 15 czerwca. Będzie 473. spółką notowaną na tym rynku oraz 9. debiutem w 2015 r., podała GPW. >>>> 

Gino Rossi  

Zarządu GPW zawiesił obrót obligacjami serii B Gino Rossi na rynku Catalyst począwszy od wtorku, 16 czerwca, podała spółka. "Zgodnie z uchwałą, na podstawie § 11 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił, po rozpatrzeniu wniosku spółki, zawiesić obrót obligacjami serii B na okaziciela oznaczonych kodem PLGNRSI00080, począwszy od 16 czerwca 2015 r."- czytamy w komunikacie.

Dom Development 

Dom Development wyemitował dziś 10 000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii DOMDE5120620 o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł, podała spółka. Termin wykupu obligacji przypada na 12 czerwca 2020 r. Ich wartość emisyjna odpowiada wartości nominalnej. Cel emisji nie został określony. "Oprocentowanie obligacji ustalone zostało w oparciu o stawkę WIBOR 6M + marża. Odsetki od obligacji wypłacane będą w okresach półrocznych" - czytamy w komunikacie. W strukturze finansowania spółki obligacje serii DOMDE5120620 zajmą miejsce obligacji o terminie wykupu w dniu 30 czerwca 2015 r., których wartość również wynosi 100 mln zł. Łączna wartość zobowiązań Dom Development na 31 marca 2015 r. wynosiła 908,24 mln zł. Spółka przewiduje, że do czasu pełnego wykupu obligacji prognozowana wartość wskaźnika zadłużenia odsetkowego netto do kapitałów własnych nie powinna przekroczyć poziomu 0,5, podano także.

Ghelamco Invest  

Ghelamco Invest przeprowadzi ofertę publiczną do 300 tys. obligacji serii PPC, emitowanych w ramach II programu publicznych emisji obligacji, podała spółka. Obligacje zabezpieczone będą poręczeniem ustanowionym przez Granbero Holdings Limited. Ghelamco w Polsce, poprzez swoją spółkę Ghelamco Invest wyemitowało do tej pory 1,1 mld zł obligacji. Do tej firma wykupiła obligacje na łączną kwotę 594 mln zł, z czego większość przed terminem.

Benefit Systems 

Akcjonariusze Benefit Systems zdecydowali o przeznaczeniu 22,99 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 9 zł na akcję, wynika z uchwał walnego. >>>>  

Izo-Blok  

Izo-Blok odnotował 4,35 mln zł jednostkowego zysku netto w IV kw. roku finansowego 2014/2015 wobec 1,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Cube.ITG 

Rada nadzorcza Cube.ITG powołała Pawła Witkiewicza na prezesa spółki. Zastąpi on Jacka Kujawę, który złożył rezygnację, podała firma. >>>>  

TVN   

Akcjonariusze TVN zdecydowali o wypłacie dywidendy w kwocie 102,07 mln zł, czyli 0,30 zł na akcję, podała spółka. >>>>