"Celem współpracy jest wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego Politechniki Warszawskiej i doświadczenia technicznego czołowej firmy budowlanej Erbud SA do podnoszenia poziomu kształcenia i unowocześniania procesu dydaktycznego w obszarach budownictwa, energetyki i przemysłu ciężkiego, a także w zakresie promowania innowacyjności w branży" - czytamy w komunikacie.

"Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierów i specjalistów oraz przestrzegamy najwyższych standardów jakości. Współpraca z największą i najbardziej prestiżową uczelnią techniczną w Polsce pozwoli nam dzielić się tym doświadczeniem i podnosić nasze kompetencje" - powiedział prezes Erbudu Dariusz Grzeszczak, cytowany w komunikacie.

Połączenie potencjału naukowo-badawczego z praktyczną wiedzą i doświadczeniem pozwolą rozwijać kompetencje i promować najlepsze praktyki w branży budowlanej, podkreśla spółka. Planowana jest współpraca w wielu obszarach, przy projektach edukacyjnych, rozwojowych, inwestycyjnych i modernizacyjnych.

Współpraca będzie realizowana poprzez budowę sieci kontaktów w obszarze budownictwa, energetyki oraz przemysłu ciężkiego. W planach jest organizacja cyklicznych spotkań z kluczowymi pracodawcami i przedsiębiorcami, a także organizowanie wspólnych seminariów i konferencji, służących wymianie doświadczeń i promocji własnych osiągnięć.

Grupa Erbud chce bezpośrednio uczestniczyć w procesie kształcenia przyszłej kadry branży budowlanej. Planuje angażować się w organizację praktyk i staży studenckich. Podpisane porozumienie zakłada realizowanie programów stypendialnych dla najlepszych studentów i absolwentów kierunków o profilu budowlanym, energetycznym i mechanicznym.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym  na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2014 r. miała 1 692 mln zł skonsolidowanych przychodów.