Natomiast należności banków ogółem ukształtowały się w tym okresie na poziomie 1 039,65 mld zł, tj. wzrosły o 1,6% w ujęciu miesięcznym i wzrosły o 7,7% w ujęciu rocznym, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

Depozyty gospodarstw domowych zamknęły się kwotą 605,41 mld zł (+0,4% m/m i +8,3% r/r), natomiast przedsiębiorstw - 213,71 mld zł (+1,8% m/m i +9,2% r/r).

"W maju największy wzrost depozytów odnotowano w sektorze przedsiębiorstw – o 3,8 mld zł (tj. 1,8 proc.) do poziomu 213,7 mld zł. Warto odnotować, że maj był dopiero drugim miesiącem w tym roku, w którym depozyty przedsiębiorstw rosły. Wzrosła także – po nieznacznym spadku miesiąc wcześniej – wartość depozytów gospodarstw domowych" - czytamy w komentarzu banku centralnego. 

Należności od gospodarstw domowych wyniosły 619,23 mld zł (+1,6% m/m i +7,7% r/r), natomiast przedsiębiorstw - 307,48 mld zł (+1,4% m/m i +6,1% r/r).

"Należności banków od gospodarstw domowych zwiększyły się w maju o 9,7 mld zł (tj. o 1,6 proc.) do poziomu 619,2 mld zł, a należności od przedsiębiorstw o 4,2 mld zł (tj. 1,4 proc.) do poziomu 307,5 mld zł. Przyrosty należności po eliminacji wpływu różnic kursowych wyniosły odpowiednio 3,2 mld zł i 2,2 mld zł." - napisał także NBP.  

>>> Czytaj też: Przeżyć za 1300 zł miesięcznie. Zobacz, jak sobie radzą pracujący biedni