Wartość IPO wyniosła 143 mln zł. Kurs odniesienia to 22 zł. Wartość spółki (wg kursu odniesienia) to 851 721 420 zł (po rejestracji serii E). 

Na początku czerwca spółka informowała, że w ramach przeprowadzonej oferty publicznej przydzieliła inwestorom wszystkie z oferowanych 6,5 mln nowo emitowanych akcji serii E. Inwestorom indywidualnym przydzielono 780 tys. akcji serii E (12% wszystkich oferowanych). Inwestorzy indywidualni złożyli 783 zapisy na łączną liczbę 3 913 003 akcji serii E. To oznacza, że przydzielono im blisko 20% subskrybowanych przez nich walorów. Stopa redukcji zapisów wyniosła 80,07%. Z kolei Inwestorzy instytucjonalni objęli 5 720 000 akcji serii E (88% wszystkich oferowanych), w pełni wyczerpując pulę oferowanych im walorów. 

Atal specjalizuje się w realizacji osiedli mieszkaniowych, pojedynczych budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce.