W uzasadnieniu tej decyzji podano, że na ocenę wpływa perspektywa przeprowadzenia referendum w sprawie obecności Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Według ekonomistów, polityka gospodarcza w tym kraju jest narażona w większym stopniu niż dotąd na zawirowania polityczne.

Premier David Cameron obiecał referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w 2017 roku.