Szczególnie źle jest w przypadku chorób układu krążenia, na które co roku umiera 3 proc. osób z grupy wiekowej powyżej 65. roku życia. Dla porównania średnia unijna wynosi 1,8.

Częściej umieramy także na choroby serca i naczyń mózgowych, raka płuc, raka jelita grubego i nowotwory złośliwe liczone ogółem.

Rzadziej niż przeciętny mieszkaniec Unii, umiera- my tylko na raka piersi, raka prostaty i choroby układu oddechowego.

>>> Czytaj też: Nie wszystkim w Polsce się udało. Ofiarą systemu może być każdy