W  kwietniu 2015 r. eksport państw strefy euro (wyrównany sezonowo) wzrósł o 9 proc. w ujęciu rocznym i wyniósł 173,6 mld euro, zaś import wzrósł o 3 proc. r/r i wyniósł 148,7 mld euro. 

>>> Czytaj też: Grecja chce redukcji długów, a wierzyciele nie chcą o tym słyszeć