Oprócz prezesa do zarządu powołana została Agnieszka Maliszewska.

Uchwała o powołaniu zarządu wejdzie w życie z dniem 30 czerwca 2015 r., pod warunkiem zatwierdzenia przez zwyczajne walne zgromadzenie spółki sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, podano także.

Grupa Wikana to jeden z największych deweloperów działających w południowo-wschodniej Polsce. Od 1997 roku akcje spółki notowane są na warszawskiej giełdzie.