Unibep, Budrex-Kobi 

Unibep zawarł przedwstępną umowę nabycia od pięciu osób fizycznych 430 udziałów spółki pod firmą Budrex-Kobi z Białegostoku, stanowiących 100 proc. udziału w głosach na zgromadzeniu wspólników, za łączną cenę sprzedaży w wysokości do 8 mln zł, podał Unibep. Głównym przedmiotem działalności przejmowanej spółki jest budowa mostów, przepustów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, podkreślono w informacji. 

PKP Cargo 

PKP Cargo spodziewa się, że docelowa liczba pracowników korzystających z programu dobrowolnych odejść (PDO) przewyższy oczekiwaną pierwotnie liczbę 250 osób, podała spółka. PKP Cargo przyjmuje wnioski o przystąpienie do programu do 17 czerwca. >>>>  

Dębica

Akcjonariusze Firmy Oponiarskiej Dębica zdecydowali o przeznaczeniu 43,48 mln zł na dywidendę z zysku na 2014 r., co da wypłatę w wysokości 3,15 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

CEZ  

Akcjonariusze CEZ zdecydowali o przeznaczeniu 21,4 mln CZK na dywidendę z zysku za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 40 CZK na akcję, wynika z przyjętych uchwał. >>>>  

Wikana   

Rada nadzorcza Wikany powołała zarząd nowej kadencji w niezmienionym składzie, z Robertem Pydzikiem jako prezesem, podała spółka. >>>>  

Eurocent  

Eurocent podjął uchwałę w przedmiocie wykonania opcji wcześniejszego wykupu na żądanie emitenta wszystkich obligacji na okaziciela serii C, tj. 3 tys. szt., o wartości nominalnej 1 000 zł każda, podała spółka. "Obligacje zostaną wykupione przed dniem terminowego wykupu, w trybie przewidzianym w warunkach emisji obligacji serii C poprzez zapłatę na rzecz każdego z obligatariuszy 101% należności głównej za każdą wykupowaną obligację wraz z należnymi, a nie zapłaconymi odsetkami wyliczonymi zgodnie z warunkami emisji obligacji serii C" - głosi komunikat. Dzień wykupu obligacji ustalony został na 26 czerwca 2015 roku, podano również.

Polwax 

Polwax prowadzi rozmowy w sprawie wejścia na rynek jednego z krajów amerykańskich, poinformował prezes Dominik Tomczyk. Wcześniej rozważany kierunek afrykański zszedł na dalszy plan. >>>>  

Atal 

Prawa do akcji Atalu zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji wyniósł 22 zł, czyli nie zmienił się wobec kursu odniesienia. >>>>  

Dla Atalu debiut na GPW to przede wszystkim możliwość przyspieszenia rozwoju i wykorzystania szansy na zwiększanie udziału w rynku, poinformował prezes Zbigniew Juroszek.>>>>  

3W Dystrybucja Budowlana 

3W Dystrybucja Budowlana (3WDB) liczy na przekroczenie 0,5 mld zł przychodów w tym roku. W przypadku pojawienia się atrakcyjnych okazji inwestycyjnych do konsolidacji rynku, spółka rozważa możliwość emisji akcji i debiutu na GPW, poinformował prezes 3WDB Michał Adamiuk. >>>>  

Immofinanz  

Immofinanz Group rozpoczęła budowę piątego parku handlowego pod marką parasolową Stop.Shop. w Polsce. Generalnym wykonawcą projektu w Świnoujściu jest Budimex, podała spółka. >>>>  

Boryszew   

Boryszew zawarł dziś z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę kredytu na kwotę 10 mln euro. Celem kredytu jest wsparcie rozbudowy zakładów Grupy Maflow w Chinach, Indiach i Meksyku. "Ta umowa jest b ważna, bo potwierdza słuszność ścieżki, jaką wybraliśmy w Boryszewie, decydując się na rozwój w przemyśle motoryzacyjnym" - powiedział wiceprezes Boryszewa Cezary Pyszkowski dziennikarzom.  Kredytobiorcą jest spółka Boryszew, ale zabezpieczenie kredytu opiera się na aktywach zagranicznych, bez ubezpieczenie KUKE. Taka struktura finansowania nie była dotychczas stosowana przez banki.    

Perma-Fix Medical  

Perma-Fix Medical, notowany na NewConnect podmiot zależny spółki Perma-Fix Environmental Services, Inc., z rynku Nasdaq, przeprowadził, kolejne pozytywne testy zmierzające w kierunku komercyjnego przeskalowania procesu produkcji Technetium-99m (Tc-99m) z wykorzystaniem Molibdenu-99 (Mo-99), poinformował prezes Stephen Belcher.

PCC Rokita 

PCC Rokita rozpocznie we wtorek, 16 czerwca, zapisy na obligacje serii CA o łącznej wartości 20 mln zł, podała spółka. Emisja rozpoczyna III program emisji obligacji. Zapisy można będzie składać do wtorku 23 czerwca br. >>>>  

Budimex  

Konsorcjum Budimeksu (lider konsorcjum z 95% udziału) i Ferrovial Agroman podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział w Olsztynie umowę na budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ - Ostróda Południe w ciągu drogi S7 wraz z budową obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16 (pododcinek "B"), podała spółka. Wartość kontraktu to 1,072 mln zł netto. >>>>  

Coal Energy  

Coal Energy szacuje, że jego produkcja węgla ogółem w maju br. wyniosła 24,82 tys. ton wobec 29,83 tys. ton rok wcześniej i 11,35 tys. ton w kwietniu, podała spółka. Oznacza to spadek o 16,8% r/r oraz wzrost o 118,6% m/m. "Na produkcję węgla w segmencie górniczym składało się 24 820 ton węgla energetycznego, koksującego i dwufunkcyjnego" - czytamy w komunikacie. Spółka podkreśliła, że wolumen produkcji węgla został znacząco zredukowany w związku z trwającym na wschodzie Ukrainy konfliktem zbrojnym, który stwarza zagrożenie dla pracowników Coal Energy.

Pegas 

Akcjonariusze Pegas Nonwovens zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o wypłacie 10,61 mln euro dywidendy, tj. 1,15 euro na akcję, wynika z uchwał. >>>>  

11 bit studios 

11 bit studios podtrzymuje plany przejścia na główny parkiet GPW z NewConnect jesienią. Prospekt z tym związany ma trafić do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na początku III kw., podała spółka. Premiera gry "Industrial" zaplanowana jest na 2016 r. >>>>  

Robyg 

Po tym, jak Oscar Kazanelson - przewodniczący rady nadzorczej Robyg - nabył pakiet 18,5 mln akcji spółki, stanowiących ok. 7% kapitału, zawarł on z Arturem Ceglarzem i Eyalem Keltshem - członkami zarządu Robyg oraz Alexem Goorem - przewodniczącym rady nadzorczej Robyg Construction listy intencyjne, na mocy których potwierdzono intencję odsprzedania im części zakupionych akcji, podała spółka. Nabycie akcji przez władze Robyga jest inwestycją długoterminową. "Zgodnie z zawartymi listami intencyjnymi Artur Ceglarz potwierdził chęć nabycia 200 000 akcji, Eyal Keltsh 300 000 akcji, natomiast Alex Goor 3 700 000. Na podstawie ustaleń transakcja odsprzedaży akcji ma zostać zrealizowana na warunkach podobnych, na jakich akcje nabył Oscar Kazanelson i ma zostać sfinalizowana do 15 października 2015 roku, jeśli strony nie uzgodnią inaczej" - czytamy w komunikacie.

JSW, ArcelorMittal Poland 

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła z ArcelorMittal Poland umowę na dostawy węgla koksowego w 2015 o szacunkowej wartości 1,7 mld zł, podała JSW. Umowa obowiązuje od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Warunki cenowe uzgadniane są kwartalnie. Rozliczenie następuje w złotych, podano w komunikacie.

Best 

Akcjonariusze Best uchwalili podział akcji spółki w stosunku 1 do 4. Split to jedno z działań, które mają na celu zwiększenie dostępności akcji spółki dla inwestorów, podał Best. >>>>  

Enter Air 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Enter Air, największej czarterowej linii lotniczej w Polsce. Pozyskane z oferty środki będą przeznaczone na odnowienie floty samolotów. Publikacja prospektu jest planowana na 19 czerwca, podała spółka. >>>>  

Orbis 

Orbis rozpoczął ofertę publiczną obligacji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 300 mln zł, podała spółka. "Spółka nie jest zobowiązana do udostępnienia prospektu emisyjnego do publicznej wiadomości. Publiczna oferta będzie skierowana tylko do tych inwestorów, którzy nabędą obligacje po cenie emisyjnej nie niższej niż 500 000 zł" – czytamy w komunikacie. Akcja promocyjna oraz zapisy potrwają w dniach od 15 czerwca do 18 czerwca. Planowana data emisji obligacji to 26 czerwca.

Vistal 

Vistal Gdynia podpisał umowę z Aibel AS z siedzibą w Norwegii na wykonanie elementów platformy wiertniczej zlokalizowanej na polu Johan Sverdrup, podała spółka. Wartość umowy wynosi 75,5 mln zł.