Jak wynika z informacji opublikowanych podczas poniedziałkowej sesji przez GUS, indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych zanotował w ostatnim miesiącu po raz trzeci z rzędu dodatnią dynamikę (0.3% m/m). Nie ulega wątpliwości, że głównym powodem pobudzenia inflacji nad Wisłą pozostaje względne ustabilizowanie sytuacji na rynku ropy naftowej, co w naturalny sposób przekłada się na wzrost ceny paliw.

Dodatnią dynamikę wzrostu inflacji CPI obserwowaliśmy także w ostatnim czasie w Rosji. Zdaniem ekonomistów, to właśnie znacząca poprawa sytuacji ekonomicznej w Moskwie oraz widoczne umocnienie rosyjskiego rubla, były powodem podjęcia przez CBR decyzji o czwartej w tym roku obniżce stóp procentowych. Zgodnie z przewidywaniami analityków, od tej pory podstawowa stopa procentowa w Rosji będzie wynosiła 11.5%, wobec 17% na początku tego roku.

Dzisiejsza sesja rozpoczęła się od publikacji danych obrazujących dynamikę inflacji CPI w Niemczech oraz Wielkiej Brytanii. W ciągu dnia poznamy także informacje o aktualnych nastrojach panujących wśród europejskich inwestorów. Dzień zakończą natomiast wystąpienia przedstawicieli ECB – Yvesa Merscha i Petera Praeta.