Komisja umorzyła również postępowanie administracyjne w przedmiocie zastosowania środków nadzorczych wobec IDMSA, podano również. 

"Decyzja ma charakter ostateczny" - podkreślono w informacji.

Uchylenie kary nałożonej przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na IDMSA wynika z przesłanek formalnych, nie oznacza jednak, że ze strony IDMSA nie doszło do naruszeń, poinformowała Komisja.

"IDMSA nie jest już domem maklerskim, bo KNF ukarała ten podmiot odebraniem licencji. Nie można więc było utrzymać w mocy kary, którą nakłada się na dom maklerski" - czytamy w stanowisku KNF w stanowisku przesłanym ISBnews.

Dziś IDMSA poinformował, że KNF uchyliła swoją decyzję z 17 września 2013 r. dotyczącą nałożenia na IDMSA w upadłości układowej kary pieniężnej w wysokości 4 mln zł. Spółka podała także, że Komisja umorzyła również postępowanie administracyjne w przedmiocie zastosowania środków nadzorczych wobec IDMSA, a decyzja ma charakter ostateczny.

DM IDMSA rozpoczął działalność w 1993 roku. W 2005 r. DM IDMSA, jako pierwsze w Polsce biuro maklerskie, przeprowadził własną ofertę publiczną akcji o wartości 18 mln zł i zadebiutował na warszawskiej giełdzie. Pod koniec lipca ub.r. sąd postanowił o ogłoszeniu upadłości IDMSA z możliwością zawarcia układu. Z dniem 1 lipca 2014 r. zarząd GPW postanowił wykluczyć DM IDM, jako członka giełdy, z działalności na giełdzie oraz w alternatywnym systemie obrotu. Na początku czerwca 2014 r. KNF cofnęła zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez DM IDMSA.