PZU

PZU Inwestycje rozszerza działalność w obszarze inwestycji medycznych o pierwszą placówkę szpitalną. W wyniku podwyższenia kapitału fundusz FIZAN BIS2, zarządzany przez TFI PZU, stanie się właścicielem ponad 60% kapitału Centrum Medycznego Gamma w Warszawie, podało PZU. >>>> 

ABC Data 

Akcjonariusze ABC Data zdecydowali o wypłacie dywidendy w łącznej kwocie 45,1 mln zł, czyli 0,36 zł na jedną akcję, podała spółka. >>>> 

DM IDMSA 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) uchyliła swoją decyzję z dnia 17 września 2013 r. dotyczącą nałożenia na Dom Maklerski IDMSA w upadłości układowej kary pieniężnej w wysokości 4 mln zł, podała spółka.>>>>  

Pekaes  

Akcjonariusze Pekaesu postanowili przeznaczyć cały zysk netto spółki za rok 2014 na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. >>>>  

Torpol 

Torpol ma aneks do umowy na zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych w ramach projektu na odcinku Kalety-Kluczbork, przedłużający termin wykonania umowy do 30 października, podała spółka. >>>>  

Kernel

Spółka zależna od Kernel Holding pozyskała kredyt w wysokości 65 mln USD od konsorcjum europejskich banków, podała spółka. >>>>  

PEManagers

Rada nadzorcza Private Equity Managers (PEManagers) powołała zarząd z Cezarym Smorszczewskim na czele na kolejną kadencję, podała spółka. >>>>  

Fabryka Konstrukcji Drewnianych 

Fabryka Konstrukcji Drewnianych zakończyła subskrypcję dwuletnich obligacji serii D, w wyniku której inwestorzy złożyli oraz opłacili zapisy o łącznej wartości nominalnej 3,5 mln zł, podała spółka. "Cena emisyjna obligacji serii D została ustalona na poziomie 1 000,00 zł każda. (…) Zapisy na obligacje serii D zostały złożone przez 31 osób, w tym 30 osób fizycznych i 1 osoba prawna" - czytamy w komunikacie.

Erbud 

Rada nadzorcza Erbudu powołała nowego, trzeciego członka zarządu - Pawła Smolenia. Dołączy on do zarządu spółki 1 września br. i będzie odpowiedzialny za rozwój grupy w segmencie przemysłowym i energetycznym.  >>>> 

Pekabex  

Cena akcji w ofercie publicznej Pekabeksu została ustalona na 10 zł, a ostateczna liczba oferowanych akcji wynosi około 7,37 mln sztuk, w tym 3 mln akcji nowej emisji oraz blisko 4,37 mln akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy, poinformował prezes Robert Jędrzejowski. Łączna wartość całej oferty publicznej to ponad 73 mln zł, zapisy ruszają dziś.>>>>  

Trakcja, ZUE 

Konsorcjum Trakcja PRKiI (lider), ZUE i Comsa zawarło z PKP PLK umowę na modernizację linii kolejowej nr 20 w obrębie stacji Warszawa Gdańska w powiązaniu z linią E 65 i stacją metra A 17 Dworzec Gdański etap I, za 43,2 mln zł netto. Na ZUE przypada 17,8 mln zł netto, podało ZUE.  >>>>  

Premium Pożyczki  

Zapisy na obligacje serii F w ofercie publicznej o łącznej wartości nominalnej 3 mln zł spółki Premium Pożyczki, skierowanej do inwestorów indywidualnych, rozpoczną się dziś i potrwają do 30 czerwca. Pozyskany kapitał spółka przeznaczy na zwiększenie skali działania, wynika z memorandum informacyjnego. Dzień przydziału i emisji 3 tys. obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda został ustalony na 1 lipca. Emisja nie dojdzie do skutku, jeśli do zakończenia przyjmowania zapisów na obligacje nie zostanie objętych co najmniej 1 500 obligacji. W przypadku uplasowania wszystkich oferowanych obligacji, szacowane wpływy z emisji wyniosą 2,81 mln zł. Celem emisji jest pozyskanie środków na zwiększenie akcji pożyczkowej. 

Korporacja Budowlana Dom 

Korporacja Budowlana Dom podpisała w ostatnich tygodniach cztery nowe kontrakty o łącznej wartości ponad 110 mln zł, podała spółka. >>>>   

Wikana 

Wikana otrzymała pozwolenie na użytkowanie budynku B12 na osiedlu Miasteczko Wikana w Lublinie, podała spółka.

MCI

Rada nadzorcza MCI powołała Tomasza Czechowicza na stanowisko prezesa tej spółki w miejsce Cezarego Smorszczewskiego, który obejmie funkcję prezesa w PEManagers. Zmian dokonano również w zarządach MCI Capital TFI oraz MCI AM s.j. Celem rekonstrukcji zarządów jest porządkowanie struktur grup kapitałowych i zwiększenie przejrzystości działalności, tłumaczy MCI. >>>> 

ACE 

Akcjonariusze Automotive Components Europe (ACE) zdecydowali o przeznaczeniu 1,45 mln euro z zysku za 2014 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,07 euro na akcję, podała spółka. >>>>   

Raiffeisen, PZU

Chiński fundusz inwestycyjny Fosun International jest zainteresowany przejęciem Polbanku należącego do Raiffeisena – informuje Reuters. >>>>   

Inpro 

Akcjonariusze Inpro zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 3,6 mln zł, tj. 0,09 zł na akcję, z zysku za 2014 r., podała spółka. >>>>  

Chemoservis-Dwory 

Obligacje serii A Chemoservis-Dwory o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł zadebiutują na Catalyst w czwartek, 18 czerwca, podała spółka. "Zarząd spółki Chemoservis-Dwory S.A. informuje, że (...) określono dzień 18 czerwca 2015 roku jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 15 000 obligacji na okaziciela serii A spółki Chemoservis-Dwory S.A. o wartości nominalnej 1 000 zł każda" - głosi komunikat. 

Alchemia 

Akcjonariusze Alchemii zdecydowali o upoważnieniu zarządu do przeprowadzenia skupu akcji spółki w celu umorzenia lub odsprzedaży za maksymalnie 100 mln zł i o niewypłacaniu dywidendy, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia. >>>>   

Mostostal Zabrze 

Akcjonariusze Mostostalu Zabrze zdecydowali o przeznaczeniu 7,46 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,05 zł na akcję, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia. >>>>  

LC Corp  

BondSpot wyznaczył 18 czerwca na pierwszy dzień notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 65 000 obligacji serii LCC005200320 spółki LC Corp o łącznej wartości nominalnej 65 mln zł, podał deweloper. "Jednocześnie dla obligacji została określona data ostatniego notowania na dzień 10 marca 2020 r." – czytamy w komunikacie.