Obecnie większość ekonomistów pozostaje zgodnych, że Fed zdecyduje się na zmianę polityki monetarnej najwcześniej na jesieni tego roku, a niskie stopy procentowe zostaną utrzyma co najmniej do początku 2016 roku. W efekcie, podczas wczorajszej sesji indeks Dow Jones Industrial zyskał 0.63%, Nasdaq Composite 0.52%, natomiast S&P500 0.57%

Rano zostały opublikowane dane obrazujące dynamikę inflacji HIPC w strefie euro, która w ostatnim miesiącu wzrosła odpowiednio o 0.2% m/m i 0.3% r/r. Dla inwestorów znad Wisły istotne znaczenie mogą mieć także informacje napływające z tutejszego rynku pracy. Nie ulega jednak wątpliwości, że największy wpływ na przebieg dzisiejszej sesji będzie miała dzisiejsza konferencja prasowa z udziałem Janet Yellen i towarzysząca jej projekcja najważniejszych wskaźników makroekonomicznych.