"Cieszymy się z kolejnego zdobytego w ostatnim czasie kontraktu, który wzmacnia nasz tegoroczny portfel zamówień. Do ZUE, jako partnera konsorcjum realizującego zlecenie, należeć będzie m.in. roboty projektowe, torowe oraz budowa peronu. Aktywnie poszukujemy kolejnych zadań zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą, we wszystkich obszarach naszej działalności. Interesują nas przy tym nie tylko duże zlecenia - staramy się dywersyfikować portfel zamówień również w oparciu o projekty o mniejszej skali tj. takie jak właśnie pozyskany kontrakt. Intensywnie pracujemy także nad rozwojem nowego segmentu w naszej grupie - działalności handlowo-produkcyjnej, prowadzonej poprzez przejętą w kwietniu tego roku firmę Railway" - powiedział prezes Wiesław Nowak, cytowany w komunikacie.

Prace będą realizowane w ramach projektu "Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/ Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska". Termin realizacji projektu to grudzień 2015 roku, podano również.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obejmującą m.in. roboty ziemne i budowę podtorza, systemy odwadniające oraz obiekty inżynierskie i kubaturowe, w tym stacje. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 644 mln zł w 2014 r.