"Zwyczajne walne zgromadzenie (...) postanawia, że zysk netto spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 9 277 994,41 złotych zostanie podzielony w następujący sposób:
1. do podziału między akcjonariuszy tj. na dywidendę przeznaczona zostaje kwota 7 456 526,90 zł,
2. na kapitał rezerwowy, celem zasilenia Funduszu Celowego Darowizn przeznaczona zostaje kwota 300.000,00 zł,
3. na kapitał zapasowy kwota 1.521.467,51 zł" - czytamy w uchwale. 

ZWZ zdecydowało także, że dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 1 września 2015 r., a dniem wypłaty dywidendy – 15 września 2015 r. Dywidendą objętych jest 149 130 538 akcji spółki.

W ujęciu jednostkowym zysk netto Mostostalu Zabrze w 2014 r. wyniósł 9,30 mln zł wobec 7,97 mln zł zysku rok wcześniej.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody Mostostalu Zabrze sięgnęły 862 mln zł w 2014 r.