"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Amica Wronki spółka akcyjna podjęło uchwałę Nr 17/2015 w sprawie podziału zysku bilansowego netto za obrotowy 2014 rok na mocy, której postanowiono, iż zysk netto wypracowany przez spółkę za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku w kwocie 56 212 630,69 zł  dzieli się w ten sposób, iż:

a) kwotę w wysokości 23 325 819,00 przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, co oznacza, że dywidenda na jedną akcję spółki wyniesie brutto 3,00 zł

b) pozostałą kwotę w 32 886 811,69 zł przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy w komunikacie. 

ZWZ postanowiło określić termin ustalenia prawa do dywidendy na 26 czerwca oraz termin jej wypłaty na 14 lipca 2015 roku.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 7 775 273 sztuk akcji.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,02 mld zł w 2014 r.