GUS: Produkcja przeds. przemysłowych: +2,8 proc. r/r w maju, konsensus: +3,7%

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych zwiększyła się w maju br. o 2,8 proc. r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 1,3 proc.

Trzynastu analityków ankietowanych przez ISBnews liczy, że produkcja sprzedana przemysłu odnotowała wzrost od 0,7 proc. do 6,7 proc. r/r przy średniej w wysokości 3,68 proc. (wobec wzrostu o 2,3 proc. r/r w kwietniu).

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,3 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub.r. i o 0,9 proc. wyższym w porównaniu z kwietniem 2015 r." - głosi komunikat.

22 z 34 działów

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 22 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w maju br., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Ogółem produkcja sprzedana przemysłu zwiększyła się w poprzednim miesiącu o 2,8 proc. r/r (wobec oczekiwanego wzrostu średnio o 3,7 proc.). Produkcja przedsiębiorstw budowlanych wzrosła o 1,3 proc. r/r (oczekiwano wzrostu średnio o 7,4 proc.).

"W stosunku do maja ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 22 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 13,9 proc., urządzeń elektrycznych - o 8,6 proc., mebli - o 8,4 proc., maszyn i urządzeń - o 5,3 proc., wyrobów z metali - o 5,0 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 4,5 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 3,1 proc."  - czytamy w komunikacie.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z majem ub. roku, wystąpił w 12 działach, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 12,3 proc., napojów - o 4,3 proc., w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 4,1 proc., w produkcji wyrobów farmaceutycznych - o 2,6 proc. oraz metali - o 1,6 proc., podał też GUS.

"W stosunku do maja ub. roku wzrost poziomu zrealizowanych robót odnotowano w jednostkach zajmujących się głównie robotami związanymi z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 7,3 proc. oraz w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane specjalistyczne – o 5,2 proc., natomiast spadek produkcji wystąpił w podmiotach specjalizujących się we wznoszeniu budynków - o 7,2 proc." - czytamy dalej.

"Neutralne dane"

Główny ekonomista biura maklerskiego XTB, Przemysław Kwiecień uważa, że informacje z urzędu statystycznego są neutralne dla gospodarki. Ekspert przypomina, że dane o sprzedaży są nieznacznie lepsze niż prognozy ekonomistów. Gorzej jest z produkcją przemysłową, która rośnie wolniej niż spodziewali się eksperci.

Według rozmówcy IAR w najbliższych miesiącach kluczowe dla rozwoju polskiej gospodarki będą dane o sprzedaży detalicznej. Ekonomista przewiduje zwiększenie konsumpcji. To wpłynie zarówno na strukturę polskiego wzrostu gospodarczego, jak i zwiększy presję na ceny.

W stosunku do maja ubiegłego roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 22 (spośród 34) działach przemysłu, między innymi w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 13,9 procent), urządzeń elektrycznych (o 8,6 procent) czy mebli (8,4 procent).

W przyszłym tygodniu GUS opublikuje jeszcze informację o bezrobociu w maju.