"Wypracowany przez spółkę w roku 2014 zysk w wysokości 272 942 404,07 zł podzielić w następujący sposób:

1. Kwotę 119 047 565,00 zł przeznaczyć na dywidendę, tj. 3,5 zł na jedną akcję.

2. Pozostałą kwotę, tj.: 153 894 839,07 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 34 013 590. Walne zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 17 września 2015 r. oraz termin wypłaty dywidendy na 8 października 2015 r., podano również.

Na początku czerwca zarząd Bogdanki zaproponował, aby walne przeznaczyło 102,04 mln z zyku za 2014 r. na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy,. a 170.9 na kapitał zapasowy. Zmienił tym samym swoją wcześniejszą rekomendację przeznaczenie 102,04 mln zł na wypłatę dywidendy, co dałoby wypłatę 3 zł na akcję.

LW Bogdanka - notowana na GPW i wchodząca w skład indeksu największych spółek WIG20 - miała na koniec 2014 r. 16,6% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,9% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej.