Tydzień temu spółka podała, że sąd zarejestrował podwyższenie jej kapitału, co oznaczało, że jej akcje dotychczas notowane na NewConnect oraz akcje z nowej emisji mogły jeszcze w tym miesiącu zadebiutować na rynku głównym GPW.

Po podwyższeniu kapitał zakładowy spółki wynosi 561 465,30 zł i dzieli się na 5 614 653 akcji serii A, B,C,D, E i F, które zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

Wcześniej Braster sprzedał wszystkie 2,6 mln nowych akcji serii F, pozyskując od inwestorów 39 mln zł brutto (wliczając koszty emisji). Pozyskane środki zostaną przeznaczone na budowę linii technologicznej, opracowanie finalnej, komercyjnej wersji urządzenia przeznaczonego dla kobiet, stworzenie systemu automatycznej interpretacji badań termograficznych otrzymywanych z urządzenia Braster Tester, a także dokończenie prac związanych z wdrożeniem produktu na rynek.

Braster, jako jedyna firma na świecie, posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Braster Tester - innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na NewConnect od grudnia 2012 r.