"Zysk netto za rok obrotowy spółki od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku w wysokości 23 515 343,95 zł [uchwala się] przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwale.

Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki (61%, bezpośrednio i pośrednio) jest PBG w upadłości układowej. Skonsolidowane przychody Rafako sięgnęły 1.183,5 mln zł w 2014 r.