Zysk operacyjny wyniósł 23,19 mln zł wobec 12,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik EBITDA wyniósł 24,04 mln zł, wobec 12,61 mln zł przed rokiem.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 33,04 mln zł w r. fin. 2014/2015 wobec 18,94 mln zł rok wcześniej.

"Za nami kolejny rok bardzo dynamicznego rozwoju. Udowodniliśmy, że potrafimy utrzymywać wzrosty i znacznie przekroczyliśmy prognozę przedstawioną w naszym prospekcie" - powiedział prezes Mariusz Ciepły, cytowany w komunikacie.

LiveChat Software większość przychodów generuje w dolarach i korzystał ze wzrostu kursu tej waluty. Jednak spółka zaznacza, że dynamiczny rozwój zawdzięcza przede wszystkim bardzo skutecznemu pozyskiwaniu nowych klientów. Na koniec marca miał ich już ponad 10 tys. Z jego usług korzystali m.in. Departament Stanu USA, Orange, Air Asia, Samsung, oraz wiele innych większych i mniejszych firm oraz instytucji z ponad 130 krajów na całym świecie.

W ciągu roku liczba klientów spółki z Wrocławia powiększyła się o ponad 3 tys. Według stanu na 1 czerwca, było ich już 10 895 - czyli o 3 178 więcej niż przed rokiem.

"Dla inwestorów kluczowe znaczenie ma fakt, że nie jest to tylko wynik księgowy, ale spółka generuje gotówkę. Przepływy pieniężne netto  z działalności operacyjnej wyniosły w zeszłym roku 17,84 mln zł i były o 60,2% wyższe niż przed rokiem. Na koniec roku LiveChat Software dysponował środkami finansowymi w wysokości 15,16 mln zł. Jest to ważne, również dlatego, że zarząd deklaruje podtrzymanie polityki, która zakłada przeznaczanie na dywidendę całego zysku" - podano również.

LiveChat Software oferuje swoje rozwiązanie w modelu SaaS (Software as a Service - oprogramowanie jako usługa) i dzięki temu jest firmą globalną. Najważniejszy dla niej rynek to USA, w Polsce generuje tylko kilka procent sprzedaży. Do jej klientów należą zarówno małe sklepy internetowe, jak i wielkie światowe marki, takie jak Orange, Play, Adobe, Samsung, Tele2, Kaspersky Lab czy Air Asia. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w kwietniu 2014 r.