"Na podstawie powyższego aneksu emitent zwiększył maksymalną wartość programu emisji obligacji AB S.A. ustanowionego wskazaną wyżej umową, z kwoty 100 000 000 zł, do kwoty wynoszącej 200 000 000 zł" - czytamy w komunikacie.

Spółka podkreśla, że pozostałe założenia programu, przyjętego 18 lipca 2014 r. nie uległy zmianie.

Grupa AB należy do grona 10 dystrybutorów w Europie o najwyższych realizowanych przychodach. Prowadzi działalność w Polsce, Czechach i na Słowacji, sprzedając produkty największych światowych producentów nowoczesnych technologii do ponad 16 tys. partnerów handlowych. Jest liderem w regionie CEE. Obok ugruntowanej już pozycji na rynku sprzętu IT, Grupa AB z sukcesem prowadzi dystrybucję elektroniki użytkowej, dostarcza rozwiązania e-commerce, umacnia pozycję w zakresie dystrybucji AGD i zabawek, a także dostarcza usługi logistyczne i finansowe, które uzupełniają i uatrakcyjniają ofertę handlową firmy. AB SA jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku.