"W związku realizacją uprawnień wynikających z programu opcji menedżerskich i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego ostateczna liczba akcji objętych dywidendą za 2014 rok wynosi 9 441 988 akcji, co daje dywidendę na jedną akcję w wysokości 14,41 zł" - czytamy w komunikacie.

Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach: 5 sierpnia 2015 r. (10,7 zł akcję) oraz 4 grudnia 2015 r. (3,71 zł na akcję), podano także.

W kwietniu akcjonariusze Grupy Kęty zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy łącznie 136,07 mln zł. W wypadku niezrealizowania przed dniem dywidendy uprawnień wynikających z programu opcji menedżerskich, oznaczałoby to wypłatę 14,48 zł na akcję.

Na początku kwietnia Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK - akcjonariusz Grupy Kęty zgłosił propozycję przeznaczenia przez spółkę na wypłatę dywidendy łącznej kwoty 136,072 mln zł wobec propozycji zarządu na kwotę 101,11 mln zł.

Grupa Kęty odnotowała 169,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 153,48 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 98,01 mln zł wobec 67,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi.